Център за извънучилищна подготовка „Резонанс” стартира проекта „Работилница за здраве и знания”

От 1 август 2018 г. „Спектър Логос” ЕООД чрез Център за извънучилищна подготовка „Резонанс” – Разград стартира проекта „Работилница за здраве и знания”.
Основната цел на проекта е създаване и развитие на Социално предприятие „Работилница за здраве и знания”. Чрез него ще се улесни достъпът до заетост и ще се осигури подкрепа за социалното включване на уязвими групи от населението, като се създадат подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
За да бъде постигната тази цел, по проекта ще бъдат изпълнени богат набор от дейности. Вече е сформиран Екип на социално предприятие „Работилница за здраве и знания”. В тази връзка е и оборудването на създадените работни места. От 01.09.2018г. ще бъде осигурена заетост на 24 лица от целевите групи за период от 12 месеца: безработни младежи до 29-годишна възраст, безработни над 54 г., безработни лица – самотни родители, както и хора с увреждания.
Ще бъдат осигурени наставници на новонаетите лица от уязвимите групи. Всичко това изисква социален маркетинг и популяризиране на социалната икономика и социалното предприемачество. Ще бъдат организирани участия в събития, насочени към популяризиране на социалното предприемачество и на социалния ефект от дейността му. Проектът допринася и за постигането на основната цел – за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване. Ще бъдат реализирани дейности, насочени основно към създаване на възможности за заетост и професионална интеграция на представители на рискови групи.
Новото социално предприятие „Работилница за здраве и знания” ще има за цел да предложи специализирани услуги и занимания както на децата, ползващи досегашните услуги на фирмата, така и на деца в неравностойно положение. Стремежът е да се разнообразят ежедневният престой в училище и ученето след обяд със спорт и рехабилитация, като за всяко дете ще бъде подготвена специална индивидуална програма, съобразена с неговите потребности. В свободното време между заниманията, в почивните дни ще бъдат организирани приятни забавления в парти-центъра.
Чрез създаването на Кулинарна и здравословна работилница за децата ще се приготвя здравословна закуска, ще придобиват познания по готварство и кулинарно майсторство. Изграждането на „Солна стая”, наподобяваща природните условия, ще позволи да се подобри здравето на ползвателите ѝ, да се извършва профилактика срещу сезонните вирусни инфекции и да се стабилизира имунната система на децата. Наличието на Стая по изкуствата ще допринесе за развитието на талантите у децата в различни творчески направления, като рисуване, моделиране, музика и др. Ще бъдат организирани различни събития, които ще повишат общата култура относно изкуството и мястото му в ежедневието им. За да поддържат добра и здравословна форма, е предвидено създаването на Фитнес зала. Това ще се осъществи с помощта на квалифициран фитнес инструктор, като отново ще бъдат изготвяни индивидуални програми, съобразени с потребностите и възможностите на децата.
Проектът е на стойност 294 714 лв. Възможните позиции за работа можете да видите ТУК:

/Платена публикация/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.