Пристигнаха бюлетините за президентските избори

Днес в Областна администрация Разград бяха получени 152 400 броя бюлетини за провеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016…

View More Пристигнаха бюлетините за президентските избори

Финансов отчет на ЕКО ПЪНЧЕВО ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и…

View More Финансов отчет на ЕКО ПЪНЧЕВО ЕООД

Финансов отчет на Алфа Енерджи КА ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и…

View More Финансов отчет на Алфа Енерджи КА ЕАД

Финансов отчет на СОЛАР – ХАСКОВО ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и…

View More Финансов отчет на СОЛАР – ХАСКОВО ЕООД

Финансов отчет на Куминяно Фрут ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и…

View More Финансов отчет на Куминяно Фрут ООД

Финансов отчет на Компания за енергетика и развитие ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и…

View More Финансов отчет на Компания за енергетика и развитие ООД