УНИЦЕФ и Прокуратурата сключиха Меморандум за разбирателство

Детският фонд на ООН и Прокуратурата на Република България сключиха Меморандум за разбирателство, който цели сътрудничество за защита правата на децата и гарантиране на достъпа им до правосъдие. Това включва възможността на децата да получат справедлива, своевременна и ефективна правна защита, когато правата им са нарушени. Споразумението обхваща всички деца, участващи в различни видове правни процедури – сред тях са свидетелите или жертвите на престъпление или насилие; децата в конфликт със закона; децата-участници в административни и граждански производства.
Изцяло подкрепяме УНИЦЕФ в целта им да работят за справедлива и своевременна защита на правата на децата и гарантиран достъп до правосъдие. Разбира се, това трябва да бъде в рамките на закона. В този случай гражданският контрол ще донесе огромни ползи, заяви главният прокурор Сотир Цацаров.
Предвид факта, че децата, участващи в правни процедури, са особено уязвими, УНИЦЕФ и Прокуратурата ще си съдействат за развиване и укрепване на капацитета сред професионалната общност на прокурорите, които работят най-вече с деца-свидетели и жертви на престъпление или насилие, както и деца в конфликт със закона.
Правосъдната система е създадена за възрастните. Тя отразява нагласите на обществото, че децата не са пълноправни притежатели на всички права, които имат възрастните – и това схващане трябва да се промени, заяви Таня Радочай, представител на УНИЦЕФ за България.
Общото разбиране на УНИЦЕФ и Прокуратурата е, че специфичното уязвимо положение на децата – особено на жертвите и свидетелите на престъпление – изисква адаптирани и щадящи процедури, прилагани от специално обучени професионалисти.
УНИЦЕФ подкрепя усилията на всички институции, които целят да се спре насилието над деца и да бъде осигурена адекватна подкрепа и грижа за пострадалите. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.