Съдът: Рокадите на разградските гимназии отпадат!

Петчленен състав на Върховния административен съд отмени окончателно заповедта на Министерството на образованието за сливане на професионалните гимназии по транспорт и по селско стопанство в Разград. В мотивите им са посочени нарушения на административните правила и неспазени процедури.
В мотивите на съда се казва, че заповедта на министъра на образованието и науката е издадена без да са налице в административната преписка доказателства за намаляване на броя на учениците и оптимизиране мрежата от държавни професионални училища на територията на Разград. Липсват декларация от МОН за спазване изискванията за сертификат за съответствие с правилата и нормите за пожарна безопасност и сведения за достъпна архитектурна среда за деца със специални образователни потребности, и материално-техническото, кадровото и финансовото осигуряване на дейността училището.
„Министърът на образованието и науката е упражнил предоставеното му правомощие без да е събрал достатъчно доказателства, от които да се установява, че са налице посочените от него фактически основания за сливането.Когато с административния акт се засягат права или се създават задължения за граждани или за организации, прилагат се онези мерки, които са по-благоприятни за тях, ако и по този начин се постига целта на закона. Административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел.” – се казва още в решението.
Изводът на магистратите е, че министърът на образованието и науката е издал заповед за преобразуване на две държавни училища без да осъществи правилна преценка относно най-благоприятните мерки както за засегнатите лица, държавата и обществото и въобще оценка за най-икономичната възможност.
Затова петчленният състав счита, че първоинстанционният съд е постановил необосновано и незаконосъобразно съдебно решение, което подлежи на отмяна.
Решението на Върховния административен съд е окончателно.
Така в крайна сметка пропада идеята на Общинския съвет в Разград в сградата на гимназията по транспорт да се премести ПМГ „Акад. Никола Обрешков“, което в момента ползва сградата на ОУ „Васил Левски“.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.