Семинар за финансово управление на климатичния риск се проведе в Разград

По инициатива на Областната администрация в Разград се проведе семинар на тема „Структуриране на системи за финансово управление на климатичния риск”, съобщиха от пресцентъра на институцията. Срещата бе открита от заместник-областния управител Виолета Тодорова, която обясни, че климатичните промени, водещи до редица бедствия като наводненията през 2014 година и силните снеговалежи през изминалата седмица, все по-често налагат обществото да търси и да предприема действия, с които да се намали рискът и загубите от тях. Представители на „Ексто Мениджмънт” ООД, гр. Варна – член на Експертния консултативен съвет по изменение на климата към Министерството на околната среда и водите презентираха пред земеделски стопани и представители на строителни фирми от Лудогорието своя проект. Милен Полименов уточни, че компанията, която представлява, предлага анализи и индивидуални финансови продукти за управление на климатичния риск при държавни институции, корпорации, общини и областни центрове, стремящи се да ограничат своята финансова експозиция към колебанията в климата. Съобразяването с анализите ще позволи създаването на адекватна стратегия за управление на този риск и ще повиши подготвеността на ръководството и служителите за реагиране при неблагоприятни климатични условия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.