Ремонт и нова апаратура за болницата в Исперих за над 2 000 000 лева

Започва модернизирането на болницата в Исперих, а началото бе поставено днес с откриване на строителна площадка и прерязване на лентата от управителя на болницата д-р Абдулах Заргар, зам.-управителя д-р Емилия Методиева, зам.-кмета на общината Илиян Дочков и зам.-областния управител на Област Разград Виолета Тодорова.
По време на пресконференцията зам.-кметът на Община Исперих г-жа Айджан Бейтула отбеляза, че целевите групи и крайните бенефициенти по проекта са пациентите на МБАЛ – Исперих, броят на които през годините се движи в диапазона 4500-5500 души годишно, като се обхващат и пациенти от съседни общини. Другите целеви групи са болничният персонал – 168 души, хората с двигателни и зрителни увреждания от общината – 1350 души и ръководството на лечебното заведение.
Екипът на проекта включва: инж. Станислав Стоянов – ръководител на проекта, Янка Митева – счетоводител, Невена Кирова – експерт строително-монтажни работи, Айджан Бейтула – експерт доставка на медицинско оборудване и Гюнел Мюсреф – технически сътрудник.
Обновяването на здравното заведение е осигурено по ОП „Регионално развитие” като средствата възлизат на 2 014 000 лв., от които собствения принос на общината е близо 14 000 лева. Общата цел на проекта е подобряване на възможностите за достъп до диагностика, лечение и долекуване на населението в община Исперих.
По проекта ще бъде извършена подмяна на дограмата и ще бъде направена топлоизолация на сградата на болницата. Помещенията на болничните отделения, физиотерапията, както и на консултативно-диагностичния блок, клиничната и патоанатомична лаборатории също ще бъдат ремонтирани. За хората с увреждания е предвидено да бъде изградена рампа, а санитарните помещения ще бъдат приведени в съответствие с изискванията за достъп на инвалиди.
В проектните дейности е включено още закупуването на съвременно медицинско оборудване, сред което рентген, ендоскопска апаратура, ехограф, ЕКГ апарати и монитори, апаратура за физиотерапия, бронхоскоп, доплер, дифибрилатор, инхалатори, спирометър, двуканален коагулометър, криостат, хистокинет, стерилизатор, ЕЕГ, ЕМГ, апарат за високочестотни токове, апарат за ниско и средночестотни токове, апарат за ултразвукова терапия, апарат за нискоинтензивно магнитно поле и др.
Ремонтните дейности ще бъдат извършени от фирма „Антора”, която е спечелила обществената поръчка, до края на октомври
След реализацията на проекта се очаква гражданите на община Исперих и прилежащите територии да използват здравни услуги, съобразени със съвременните медицински стандарти и насочени към ранно откриване и лечение на различни заболявания.
Продължителността на проекта е 24 месеца.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.