Разкриване на стая за полицейска закрила на деца в Разград обсъжда КОРС

Началникът на Криминална полиция в Районното управление на МВР в Разград Диян Георгиев е внесъл в Комисията по обществен ред и сигурност /КОРС/ и до кмета на общината писмо с искане да бъде разкрита специална стая за полицейска закрила на деца.
Председателят на КОРС Добринка Монева запозна членовете на комисията с писмото, в което се изтъква необходимостта от обособяването на такава стая с условия и за видеонаблюдение в нея. Служителите на МВР са задължени да оказват полицейска закрила на деца в рамките на 48 часа при постъпило искане за това, когато децата са обект на престъпление, има непосредствена опасност за живота им, въвлечени са в извършването на престъпление, изгубени са, оказали са се в безпомощно състояние или са без надзор. Тъй като все още в Разград няма Кризисен център, полицейските служители се затрудняват при изпълнението на тази спешна мярка, се казва в писмото. Полицейската закрила в момента се осъществява в РУ „Полиция”, където явно условията не са подходящи.
Добринка Монева припомни, че Общинският съвет има решение за изграждане на Кризисен център в Разград. Що се отнася до разкриването на стая за полицейска закрила на деца, Комисията за обществен ред и сигурност реши да поиска първо становището на общинската администрация относно възможността да се обзаведе такова помещение и след това въпросът ще се обсъди отново от КОРС.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.