В Световния ден за безопасност и здраве при работа откриха паметна плоча на загиналите при трудови злополуки

В днешния Световен ден за безопасност и здраве при работа, в Областна администрация Разград се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд. При откриването му зам.-областният управител Виолета Тодорова уточни, че на този ден се почита паметта на жертвите при трудови злополуки и професионални болести и се напомня на обществеността, че те могат да бъдат предотвратени.

Катя Филипова – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Разград информира, че през първото тримесечие на годината инспекцията е извършила общо 159 проверки в 153 предприятия. Броят на констатираните нарушения е 785, от които 508 по Закоkа за безопасни условия на труд и 277 по трудови правоотношения. За отстраняване на констатираните нарушения са дадени 771 задploca1ължителни предписания.
Веселин Николов – директор на Териториалното поделение на НОИ в Разград информира, че през 2014 година на територията на Разградска област са декларирани 32 злополуки, от тях 28 са признати за трудови, а 23 са възникнали на работното място. През периода са регистрирани 3 злополуки със смъртен случай. През първото тримесечие на 2015 г. са регистрирани 11 трудови злополуки, като за същия период на 2014 г. те са били пет.
След заседанието по повод 25-годишнината на КНСБ – Разград и във връзка със Световния ден за безопасност и здраве при работа, бе открита паметна плоча в памет на загиналите при трудови злополуки работници от Лудогорието. По време на церемонията председателят на синдиката в Разград Грациела Ранкова благодари на Областната администрация за подкрепата и съдействието за осъществяване на инициативата.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.