В Разградска община няма да има плантации с редки дървесни видове

Общинският съвет в Разград не прие докладната записка за отдаване под аренда на земеделски земи и за създаване на трайни насаждения в землищата на шест разградски села, чрез провеждане на публично оповестен конкурс за създаване на плантации за засаждане на дълготрайни насаждения от ценни горскодървесни видове. По предложение на съветници от ГЕРБ на днешната сесия на местния парламент бяха нанесени две корекции – началната конкурсна цена за годишно арендно плащане да бъде в размер на 50 евро на декар и да се поеме задължение за разкриване на работни места – минимум по едно на 100 дка, като с приоритет се приемат работници от шестте села. Решението по докладната записка бе взето с 8 гласа „за”, 12 „против” и 10 „въздържали се”. Втората докладна записка, която касаеше също създаване на плантации, но в село Островче, бе оттеглена от вносителя.
Не събра достатъчно гласове и докладната записка за утвърждаване на промени на маршрутни разписания на автобусните линии от общинската транспортна схема. За нея гласуваха 7 съветници, 11 бяха против и 6 се въздържаха. Общинският съветник Димитър Стефанов от ГЕРБ предложи да бъдат преразгледани наново всички договори и ако трябва да се сключат нови, за да няма право превозвачът да се отказва от линии, които са в пакет. Вече е предприета така стъпка и договорите се преразглеждат, обясни зам.-кметът Ценка Таракчиева.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.