“Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград

обявява свободно работно място „РЪКОВОДИТЕЛ ЛАБОРАТОРИЯ” Изисквания за заемане на длъжността: Висше образование – химически науки с образователно-квалификационна степен „Магистър”/”Бакавър”; Познава нормативните документи, свързани със…

View More “Водоснабдяване – Дунав” ЕООД град Разград

„Топлофикация – Разград“ е в готовност за новия отоплителен сезон

„Топлофикация – Разград“ е в пълна готовност за новия отоплителен сезон. Дружеството призовава всичките си клиенти да приключат ремонтите по вътрешните отоплителни инсталации, тъй като…

View More „Топлофикация – Разград“ е в готовност за новия отоплителен сезон

Заключително събитие по проект “ Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“

View More Заключително събитие по проект “ Подобряване на достъпа до заетост и насърчаване на социалното включване на уязвими групи в община Цар Калоян“

Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания

View More Кръгла маса за разискване на възможностите за работа на хората с увреждания

Проект „Работилница за здраве и знания”

Във връзка със стартирането на Проекта „Работилница за здраве и знания” Център за извънучилищна подготовка „Резонанс” – Разград обявява следните работни позиции: – Фитнес инструктор…

View More Проект „Работилница за здраве и знания”

Предлагам флюс

Предлагам флюс /химически агент/ за директно калайдисване /запояване/ на тънки медни емайлирани бобинажни проводници без необходимост от предварително почистване /отстраняване/ на емайллаковата им изолация.

View More Предлагам флюс