64% от хората в Лудогорието имат интернет у дома, но само 2% от тях го използват за контакти с администрацията

64.3% от домакинствата в Разградска област имат достъп до интернет в домовете си, при средно 63.5% за страната. Спрямо миналата година нарастването е с 6.2 процента.
53.8 на сто от населението в Лудогорието на възраст между 16 и 74 навършени години използва интернет всеки ден или поне веднъж седмично, при средно 58.1% за страната, пък то този показател има спад с 2.6 на сто в сравнение с 2015 г. Това сочат резултатите от проведеното от Националния статистически институт изследване за използването на информационно-комуникационните технологии (ИКТ).
По относителен дял на домакинствата с достъп до интернет областта е на 10-о място сред всички области в страната. Най-висок е този показател в област Варна – 73.8%, а най-нисък в област София – 47.5%. Но пък хората , използващи регулярно удобствата на глобалната мрежа са най-много в София (столица) – 71.4%, а най-малко в област Сливен – 30.2%.
В Лудогорието мъжете са по-активни при редовното използване на интернет в сравнение с жените – съответно 59.5 и 48.2%.
Значителни са различията при редовно използващите интернет по образование – докато 87.7% от лицата с висше образование в Лудогорието използват редовно глобалната мрежа, то едва 40.7% от тези с основно или по-ниско образование се възползват от възможностите, които тя предоставя.
През 2016 г. само 1.8% от хората в областта използват глобалната мрежа за взаимодействие с органите на държавната администрация, при средно 18.4% за страната. По този показател област Разград заема последно място сред всички области, сочат данните от проучването.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.