58 училища в Лудогорието работят по проекти „Твоят час”

58 от всички 61 училища в Лудогорието работят по проекти „Твоят час”, съобщиха от Областния информационен център. Общият бюджет за тях е 1 130 932 лева.

В 643 групи за извънкласни дейности са включени общо 7 002 деца от общо 11 830 ученици в областта. От тях 2021 са в 251 групи за преодоляване на обучителни затруднения /I/, а 4981 ученици са в 392 групи за занимания по интереси /II/.

В община Разград бюджетът 454 940 лв. за 20 училища – 97 групи (І), 800 ученици; 194 групи (ІІ), 2405 ученици; Исперих – 205 271 лв., 9 училища: 42 групи (І), 342 ученици; 65 групи (ІІ), 857 ученици; Кубрат – 151 751 лв., 9 училища: 33 групи (І), 269 ученици; 40 групи (ІІ), 584 ученици; Завет – 105 479 лв., 7 училища: 32 групи (І), 192 ученици; 28 групи (ІІ), 423 ученици; Лозница – 108 787 лв., 7 училища: 23 групи (І), 196 ученици; 37 групи (ІІ), 365 ученици; Самуил – 67 050 лв., 4 училища: 16 групи (І), 156 ученици; 8 групи (ІІ), 135 ученици; Цар Калоян – 37 654 лв., 2 училища: 8 групи (І), 66 ученици; 20 групи (ІІ), 212 ученици.
Процедура „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) – фаза 1” на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г. е с конкретен бенефициент Министерството на образованието и науката. Периодът за изпълнение на дейностите е 27 месеца – от август 2016 г. до края на октомври 2018 г.
Проектите по процедурата са насочени към индивидуалните потребности на учениците, развитието на заложбите и способностите им в избрани от тях области, както и за повишаване на успеваемостта и задържането им в образователната система.
Организират се и се провеждат три групи извънкласни дейности: по интереси; за преодоляване на образователните дефицити и междуучилищни дейности.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.