40 200 000 лв. за мантинели по пътищата

Агенция „Пътна инфраструктура“ ще се договори дългосрочно с фирми за доставка и монтаж на ограничителни системи по републиканските пътища. Обществената поръчка за мантинели, парапети, буфери и други елементи е с общ бюджет 40.2 млн. лв. без ДДС, като е разделена на 6 обособени позиции за съответните райони на страната – Северозападен, Северен централен, Североизточен, Югоизточен, Южен централен, Югозападен. За всеки от тях са отделени по 6.7 млн. лв. без ДДС. Всички разходи ще бъдат платени от пътната агенция и няма да се ползва външно финансиране, съобщават от АПИ.
Кандидатите могат да подават оферти най-много за две обособени позиции. С тях ще бъдат подписани 4 годишни споразумения, като е възможно да не бъде усвоен целият бюджет по процедурата – ще се плаща в зависимост от нуждите.
През последните 5 години участниците трябва да са изпълнили дейности, идентични или сходни с предмета и обема на поръчката, свързани с доставка и монтаж на ограничителни системи с обща дължина минимум 15 км по републиканските пътища или такива извън страната с аналогични характеристики.
Срокът за подаване на оферти или заявления за участие в търга е 14 юни 2018 г., а публичното им отваряне е на следващия ден.
/e-Razgrad.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.