39 консултантски срещи за земеделски производители

На пресконференция днес главният експерт от областния офис на Национална служба съвети в земеделието в Разград Светлана Димитрова информира за провеждането на изнесени приемни в населените места в лудогорието. На консултантските срещи земеделските производители
получават актуална информация и съвети в областта на земеделието и развитието на селските райони и възможностите за финансиране по Програмата за развитие на селските райони 2014 -2020 г., схемите за директни плащания и националните схеми за подпомагане. Интересът сред хората бил голям, а въпросите са били насочени най-често по отношение с регистрацията на земеделските стопани, изискванията за кандидатстване по програмата за земеделските райони и др.
Кампанията стартира на на 13 март, вече са проведени консултантски срещи в Юпер, Езерче, Средоселци, Завет, Брестовене и Сейдол. Предстоят срещите в Дянково на 22 април, на 25 май в – Подайва и във Владимировци, на 26 май – в Острово и Кубрат, и на 27 май – в Синя вода и Ловско. Светлана Димитрова каза още, че до края на май ще бъде изготвен графикът и за датите, часовете и местата на провеждане на изнесените приемни за следващите три месеца.
/е-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.