37 деца от Лудогорието чакат своите осиновители

В края на април вписаните деца в регистъра на деца за пълно осиновяване са 37, съобщи Виолета Тодорова, изпълняващ длъжността директор на Регионалната служба „Социално подпомагане$ /РДСП/ в Разград. Осемнадесет от децата са с установени трайни увреждания, 19 са здравите деца. От вписаните деца в регистъра 29 са над 7-годишна възраст.
Досиетата на 30 деца са изпратени и са вписани в Регистъра на деца, които могат да бъдат осиновени от лица с обичайно местопребиваване в чужбина при условията на пълно осиновяване, воден в Министерство на правосъдието. Досиетата на децата са изпратени в Съвета по международни осиновявания към Министерство на правосъдието, тъй като за тях са определени като подходящи осиновяващи по реда на Семейния кодекс най-малко три семейства с постоянно пребиваване в България, но нито едно от тях не е подало молба за осиновяване или въпреки положените усилия, в 6-месечен срок от вписването им в регистъра, за тях не е определен подходящ осиновяващ. За децата не са определяни подходящи осиновяващи – български граждани, тъй като в регистъра на кандидат-осиновители, воден от РДСП – Разград няма вписани семейства, чиито предпочитания да съвпадат с профила на горепосочените деца /възраст, здравословно състояние, етнически произход и др./.
От началото на годината национално осиновените деца с влязло в сила решение на Разградски окръжен съд, са три. Едно дете е в процедура по национално осиновяване, а пет деца са в процедура по международно осиновяване.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.