1800 момичета и момчета ще атакуват гимназиите в Лудогорието през лятото

1074 момичета и момчета ще завършат тази година седми клас, а 720 ще са осмокласниците, стана ясно на заседанието на постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие в Разград, където беше обсъдено и прието предложението на Регионалния инспекторат по образование за държавния план-прием в общинските и държавни училища през учебната 2016/2017 г.
В сравнение с с миналата година, седмокласниците са с 8 по-малко, но пък осмокласниците са с 28 повече.
План-приемът е гласуван със стратегиите, прогнозите и плановете за развитие на съответните общини и на областта като цяло, а за да отговори на изискванията на пазара на труда и на областната икономическа стратегия за развитие, РИО – Разград предлага за следващата учебна година паралелки по шест защитени професии:
– в ПГ – Кубрат – „Оператор в дървообработването”, специалност „Производство на мебели” и професия „Моделиер – технолог на облекло“, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил;
– в ПГТС „Христо Смирненски” – Разград –професия „Строител”, специалност „Вътрешни облицовки и настилки” – дневна и задочна форма на обучение;
– в ПГО „Станка Николица Спасо-Еленина” – Разград – професия „Моделиер – технолог на облекло, специалност „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил“ – дневна форма на обучение;
– в Професионална техническа гимназия “Шандор Петьофи” – Разград – професия „Машинен техник“, специалност– „Машини и системи с ЦПУ“ – дневна форма на обучение и професия „Машинен оператор“, специалност „Машини и съоръжения за заваряване“ – задочна форма на обучение.
Министерството на земеделието и храните подкрепя предложението на ПГССХВТ „Ангел Кънчев” – Разград за обучение на специалисти в областта на земеделието, механизацията на селското стопанство и туризма. Затова и там ще има нова професия „Агроеколог“, специалност „Агроекология“.
Ще има и седем паралелки – задочно обучение, за намаляване на безработицата и несъответствията между квалификацията на кадрите и изискванията на пазара на труда.
В приетия държавен план-прием са включени 20 профилирани и професионални паралелки с прием след завършен седми клас и 34 паралелки с прием след осми клас.
В сравнение с миналата година, с две повече са паралелките с прием след осми клас.
Предстои държавният план-прием за следващата учебна година да бъде одобрен от Министерството на образованието и науката.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.