Швейцарски преподаватели и студенти помагат на проф. Диана Гергова на разкопките край Свещари

Проучванията в резервата „Сборяново“ започнаха отново. Тази година те се осъществяват по силата на договор между Националния археологически институт с музей при БАН и Университета в Женева. Екипът, воден от проф. Диана Гергова, работи на няколко могили, като най-голямо внимание отделя на могила 27, където преди година и половина бе открита колесница, теглена от два коня и погребани изправени. В същата могила е и една от ямите, където е извършено погребение чрез трупоизгаряне.
Основна цел на експедицията, е документиране на местата на находките и разкритите ситуации с високи технологии, което ще позволи след това всички те да бъдат принтирани в 3D формат и показани на място. Това ще се случи, когато се появят възможности резерватът да бъде обгрижван подобаващо и да се развива като притегателен туристически център. Заснемането се прави с цел един ден да може всичко да се възстанови така, че всяка могила да бъде с възстановен купол и посещавана, а вътре да се разглеждат намерените в нея артефакти.IMG_1987
„Всички оригинални находки са вече вдигнати и прибрани в София, като сред тях са и скелетите на конете с колесницата и глинените олтари, тъй като съхранението им на място крие рискове към настоящия момент. Очаквах да се реализира един проект, който можеше да спомогне намереното да остане тук, но понеже това не се случи, бе преценено, че е по-добре находките да се приберат и да се чака подходящ момент. Костите на конете, впрегнати в тази келтска колесница, бяха изследвани от френския зоолог Патрис Мениер и скоро ще знаем дали те също са дошли от земята на келтите или са тракийски коне. Анализите на тези данни ще ни дадат важна информация за случвалото се тук преди хиляди години“ – казва проф.
Гергова.
Осемчленната група студенти е водена от гл.ас. Йордан Анастасов – преподавател по археология и предистория в Женева.
„Това е първата експедиция по този българо-швейцарски проект, който включва осем студенти от Женевския университет, сред които са и специалисти от Белгия, Франция и Швейцария“ – разказва Анастасов. – „Радваме се, че сме тук, въпреки трудностите – финансови и административни, но се надяваме, че това няма да ни попречи и ще успеем в бъдеще да осъществяваме в пълнота своята програма за проучванията на терена. Всички участници са впечатлени от резервата и желаят отново да се върнат тук дори и на собствени разноски, и да работят по разкриване и опазване на находките. – каза Анастасов.
„Тази колесница е уникална и нейният аналог е не някъде в България, а в земите на далечна Франция. Тези две колесници са идентични като конструкция и съставни елементи, което навежда на мисълта, че един и същи майстор ги е изработил. При намерената в „Сборяново“ всички железни елементи са си на място и в добро състояние. И двете находки са от едно и също време – началото на III век пр.Хр.“ – каза още Анастасов.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.