Центърът на Разград – още пет години без „зимни градини“ пред кафенета и ресторанти

Центърът на Разград – още пет години без „зимни градини“ пред кафенета и ресторанти. За това настояват в специална докладна записка петима общински съветници: Наско Анастасов от ГЕРБ, Иво Димитров от РБ, Божинел Христов от Кауза „Разград“, Илия Илиев от БСП и Емине Хасан от ДПС.
Поводът – постъпилите при тях и в Общината искания от собственици и наематели на заведения за хранене и развлечения – разположени в идеалния център Разград за изгражданe или възстановяване на покрития над маси пред търговските им обекти – т.н. “зимни градини“.
Точно там Община Разград реализира „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на Разград“ и беше създаден устойчив, динамичен, неповторим и удобен градски център, предлагащ разнообразни възможности за пешеходци, хора в неравностойно положение и от различни възрастови групи, посетители на града и икономически субекти. По проекта се предвижда мониторинг за физическото състояние на инвестициите и използването им по предназначение три пъти в рамките на петгодишния период на устойчивост след приключването му. В случай на установено лошо стопанисване, се налагат финансови санкции, мотивират се вносителите на докладната.
komisia1За да се предпази Общината от развитие на подобен сценарий петимата общински съветници предлагат на колегите си да гласуват на следващото заседание на ОбС включването в Наредба №8 Общинския съвет за разрешаване, функциониране и премахване на преместваеми увеселителни обекти, преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Разград, на нов параграф със следния текст: „ Въвежда се временна забрана за одобряване на схеми и издаване на разрешения за поставяне на обекти по чл. 5 от Наредба №8 на Общински съвет Разград, изискващи обезопасяване срещу атмосферни въздействия чрез трайно закрепване, включително и чрез мобилни фундаменти или тежести към подновените настилки в обхвата на проект „Създаване на зелена и достъпна градска среда в централната градска част на Разград“, в рамките на 5-годишния период на устойчивост след изтичане на срока на Договора за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Регионално развитие.“
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.