Хр. Иванов: Няма да закриваме Агенция по вписванията, ще я развиваме и надграждаме

„Нямаме никакво намерение за закриване или преобразуване на Агенцията по вписванията, а само да я развиваме и надграждаме“, заяви за пореден път министърът на правосъдието Христо Иванов днес след заседанието на Министерския съвет, на което бе прието Постановление за промени в Устройствения правилник на Агенцията по вписванията (АВ). Проектът за промените в правилника, заедно с доклада на министъра на правосъдието Христо Иванов, бяха публисувани на сайта на Министерството на правосъдието за обществено обсъждане още на 27 февруари т.г., припомня пресцентърът на Министерството на правосъдието.
Промените са базирани на задълбочен функционален анализ, който е извършен през 2014 г., като е бил иницииран от предишното ръководство на Министерството на правосъдието. С промените се цели решаването на идентифицирани проблеми в дейността и организационното структуриране на АВ, като например липса на ясно разграничаване на функциите, свързани с методическите указания и с координацията; липса на звено, което да извършва анализи по същество на дейностите по регистърните производства; непълноти при формулирането на функциите на част от звената, недостатъчно ефективно разпределение на функциите между различните управленски нива и др. Очаква се промените да доведат до уеднаквяване на практиките по прилагане на законодателството за поддържането на регистрите, подобряване на координацията и субординацията в Агенцията, ясно разпределение на функциите и отговорностите, подобряване на работните процеси и в крайна сметка – подобряване на услугите, които предоставя Агенцията.
Не отговарят на истината твърденията в някои медии, че Агенцията по вписванията се закрива. Достатъчен аргумент в тази насока е фактът, че се правят промени в действащия Устройствен правилник на АВ, засягащи предимно функционалните характеристики на дейността. Съществуването на Агенция по вписванията е предвидено в редица закони и подзаконови актове като например Закона за кадастъра и имотния регистър, Закона за регистър БУЛСТАТ, Семейния кодекс, Закона за Търговския регистър.
С проекта е предложено и реорганизиране на Главна дирекция „Регистри“ в специализираната администрация на АВ, като броят на териториалните й звена се намалява от 12 на 6, чрез сливане и премахване на отделни излишни бройки. Намалява се и общата щатна численост на Агенцията по вписванията с 5% – от 552 на 524 щатни бройки, като част от мерките за оптимизиране на разходите за персонала през 2015 г.
„С тези промени се цели оптимизация на управленските нива, но „това по никакъв начин няма да се отрази на точките, в които гражданите имат достъп, нито на броя лица, които работят грубо казано „на гише“, т.е. ефективният физически достъп на гражданите до подразделенията на Агенцията, така наречените „фронт офиси“, заяви министърът на правосъдието Христо Иванов и в петък, в отговор на въпроси на народни представители в рамките на парламентарния контрол. „Това, че ние ще съкратим и оптимизираме административната йерархия нагоре по никакъв начин не очакваме да се отрази нито на достъпа, нито на ефективността на услугата, която се оказва“, добави той. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.