Финансов отчет на Хидроенерджи – БГ ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следните линкове:придр. писмо, декларация, прил. 9 , поясн. бележки -БГ31012017финансови отчети -БГ31012017.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.