Финансов отчет на Хидроенергострой ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следните линкове:придр. писмо, декл., прил. 9, пояснителни бележки – ХЕС31012017финаносви отчети-ХЕС31012017.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.