Финансов отчет на Хаос Инвест ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следните линкове:Пояснителни бележки IV_2016Haos Invest_Q4Информация съгласно Приложение IV_2016.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.