Финансов отчет на Хаос Инвест ЕАД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 30.09.2016 г. на следните линкове: Пояснителни бележки III_2016Haos Invest_Q3Информация съгласно Приложение III_2016.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.