Финансов отчет на СЛЪНЦЕ 09 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следния линк:Отчети и справки по чл. 33а1, т. 1 от Наредба N 2 на КФН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.