Финансов отчет на Енерджи – Кърджали АД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следните линкове,Информация съгласно ПриложениеEK_Q4Пояснителни бележки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.