Финансов отчет на Елдива 09 ООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следния линк: Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1_31.12.16.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.