Финансов отчет на Еко Солар 2009 ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към  към 31.12.2016 г. на следния линк:Отчети и справки по чл. 33а1, т. 1 от Наредба N 2 на КФН.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.