Финансов отчет на Вал Солар ЕООД

Във връзка със задължението на компаниите, членове на Българската фотоволтаична асоциация, да публикуват финансовите си отчети по ЗППЦК, представяме отчета  на фирмата за приходите и разходите към 31.12.2016 г. на следните линкове: Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т.3.Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 1..Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. 0..Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .2.,Справки по образец, определен от заместник-председателя по чл. 33а1, т. .ПРИЛОЖЕН 9ПОЯСН .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.