Ученици от Националната техническа гимназия „Шандор Петьофи“ – на семинар „Агресивното поведение – моят начин за справяне“

Почти в края на учебната година ученици от Превантивния клуб в НПТГ „Шандор Петьофи“ – Разград се събраха, за да обсъдят въпроса за проявите на агресивното поведение в училище.
Събитието е част от проекта „Тримата братя и златната ябълка“, средствата за който се отпускат от Община Разград и е съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

С присъщата си откровеност младите хора споделиха заинтересоваността си от проблема с агресивността на поколението, от което са. Изразиха мнението си, че проявите на този вид поведение засягат личността отвътре и са с негативно въздействие както за агресора, така и за потърпевшия.
Ангажираността на участниците в семинара не спря до това заключение, а се простря до предложенията, с които да се ограничи разпространението на агресивността, като например: да има стая за отдих в училище с боксова круша, върху която да се изкарва лошото настроение и нервност. Има и още няколко предложения, които участниците в семинара ще запазят в тайна, за да бъдат изненада за всички в началото на следващата учебна година.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.