Съдебната власт се представя в училищата

От 8 февруари 2016 г. в четири училища в Лудогорието започва реализацията на образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Нейната основна цел е обогатяване познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, съобщиха от съда в Разград.
Програмата е насочена към ученици в десети клас, в часовете по „Етика и право“ през втория срок като лектори ще влизат съдии и прокурори от Разградски съдебен окръг. В областния град на десетокласниците от ГПЧЕ “Екзарх Йосиф“ и ПМГ “Акад. Никола Обрешков“ ще преподават магистрати от Окръжен съд-Разград, Административен съд-Разград, Районен съд-Разград, Окръжна прокуратура-Разград и Районна прокуратура-Разград. Представители на Районен съд-Кубрат и Районна прокуратура-Кубрат ще бъдат лектори в СОУ “Христо Ботев“, а на Районен съд-Исперих и Районна прокуратура-Исперих – в Гимназия „Васил Левски“-Исперих.
12 са темите, по които представителите на съдилищата и прокуратурите ще работят с младите хора. Те са съгласувани с Министерството на образованието. С помощта на магистратите учениците ще се запознаят с разделението на властите в Република България, с функциите и структурата на съдебната власт, статута на магистратите, възможностите да защитят правата си чрез съдебните институции, ще коментират и престъпни прояви, жертви на които често са техни връстници: трафик на хора, домашно насилие, киберпрестъпления и други.
Първият час от тази образователна програма е на 8 февруари от 13.20 ч. в ГПЧЕ “Екзарх Йосиф“. А ще приключи с обобщаване на наученото под формата на викторина или симулативен процес, в който младите хора ще играят ролите на съдии, прокурори, страни и свидетели по съдебно дело.
Образователната програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ се реализира в цялата страна на база Споразумение за сътрудничество между Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката. Очакваните резултати са повишаване на правната култура на младите хора, превенция на противообществените прояви и подобряване на публичния образ на съдебната власт в България.
Съдиите и прокурорите имат готовност да представят част от темите и в други учебни заведения пред ученици от средния курс при проявен интерес от директори и учители. Такива срещи вече бяха осъществени в ПТГ ”Ш.Петьофи” и СОУ “Хр.Ботев” в Разград.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.