Сурвакари изненадаха общинските съветници в Исперих на последното им за годината заседание

Общинският съвет в Исперих проведе своето последно за 2015 година заседание. То премина под знака на предстоящите празници с песни и коледни сценки, изнесени от деца на ОДЗ „Първи юни“, и двете основни училища в града – „Васил Априлов“ и „Христо Ботев“, като за всички участници имаше подаръци. Малчуганите сурвакаха кмета Бейсим Руфад и ръководството на администрацията.
В началото на сесията клетва като общински съветник от ГЕРБ положи Венцислав Тодоров, който заема мястото на назначения за зам.-кмет Николай Николов. Председателят на ОбС Даниел Димитров бе определен за представител в Общото събрание на НСОРБ.
Одобрен бе разход на „Общинска аптека“ ЕООД за дълготрайни материални активи да се отнесе към резерва на дружеството. Става дума за 1154 лева, инвестирани в реновирана инсталация за парно отопление.
Планира се трансфер за капиталов разход в размер на 139 896 лева и допълнително 60 000 за издръжка на болницата в града, които да бъдат заложени в бюджета на общината за 2016 година.
Съветниците приеха всеки спортен клуб, регистриран на територията на общината, да внесе искане за финансиране на дейността си до края на месец декември 2015 година, като зам.-кметът Айджан Бейтула увери, че за следващата година ще се предвидят не по-малко от 40 000 лева субсидия за развиване на организирана спортна дейност, като сумата дори може да е и 60 000.
Одобрено бе искане за финансиране на разкритите социални услуги за деца и младежи с увреждания от бюджета на Община Исперих.
Съветниците дадоха съгласие „ВиК“ ООД – Исперих да сключи договор за застраховане на МПС-парка си с дружество „Виктория“ – Разград, които са представили най-добра оферта.
Одобрена бе план-сметка за разходите по третиране на битовите отпадъци и поддържане чистотата на териториите за обществено ползване в населените места на община Исперих за 2016 година, като увеличаване на промилите за граждани не се предвижда.
Приета бе и годишна програма за развитие на читалищната дейност на територия на общината.
Прочетена бе декларация от името на групата на ДПС, в която се изказва несъгласие с „масовите уволнения от страна на общинската администрация“ и се посочват аргументи от партията.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.