Статистиката ще събира данни за домакинствата в Лудогорието

Националният статистически институт започва анкетно проучване „Статистика на доходите и условията на живот“. Изследването се провежда сред обикновени домакинства, избрани на случаен принцип.
В Лудогорието мониторингът ще е върху 125 домакинства от 18 населени места: Разград, Кубрат, Исперих, Завет, Цар Калоян, Брестовене, Гецово, Севар, Конево, Стражец, Дянково, Бърдоква, Лъвино, Острово, Осенец, Веселец, Драгомъж и Раковски.
Анкетьорите ще посетят всички избрани домакинства до края на май. Работа им е да направят персонални интервюта и ще попълват два въпросника: за домакинството и индивидуален.
От Назционалния статистически институт уточняват, че п осетилите довакинствата анкетьори са длъжни1 съгласно Закона за статистиката, да пазят в пълна тайна получената информация. Ще се легитимират със служебна карта, издадена от Териториалното статическо бюро в Разград.
Изследването се провежда едновременно във всички страни от Европейския съюз с общи правила. Целта е да се установят структурата, условията на живот и участието на хората в обществено-политическия живот на съответната държава.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.