Среща на работодатели с безработни в Кубрат

В изпълнение на дейностите по проект „Социално включване и достъп до заетост в Община Кубрат”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, в града се проведе трудова борса. Целта бе работа с потенциални работодатели за преодоляване на дискриминационни нагласи при наемането на представители на уязвими групи на пазара на труда, заедно с предоставянето на посреднически услуги.

Участваха представители на Дирекциите „Бюро по труда” (ДБТ) и „Социално подпомагане” Кубрат, кметове на населени места и безработни лица с регистрация в ДБТ. Сред поканените бе и Областен информационен център – Разград.

Срещата откри заместник-кметът на общината г-жа Женифер Пойраз – ръководител на проекта, която представи целите и по-значимите изпълнени и предстоящи дейности.

Снежана Иванова, началник отдел „Посреднически услуги” в ДБТ – Кубрат, представи актуални програми и мерки за търсещите работа, както и обяви за свободни позиции. Тя информира присъстващите и за стъпките, които трябва да предприемат, за да се регистрират в съответното териториално поделение на институцията. Денислав Николов – експерт човешки ресурси от фирма „Евро Проконсулт – Русе”, упражняваща дейност като трудов посредник, сподели неговите наблюдения и впечатления относно пазара на труда и тенденциите за района на Община Кубрат.

Представител на „Арев Премиер” ООД – Русе разясни дейността на фирмата и свободните работни позиции, с които разполагат. На срещата присъстваха и предприемачи от разградските фирми „Петстрой” ЕООД, „САВ – Разград” ООД, „CNC systems” ЕООД, „Tерм 2006” ЕООД и „Термоинженеринг” ЕООД, работодатели от Кубрат – хотел-ресторант „Рибарска среща” и ЕТ „Егенет-Хюсеин Хюсеинов”.

Предоставена бе възможност на граждани от целевата група да зададат въпросите, които ги вълнуват. Безработните споделиха, че биха работили и надомна работа, каквато след разискване им беше предложена от един от работодателите. Състояха се разговори между представителите на бизнеса, институциите и желаещите да започнат работа в неформална обстановка.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.