Средната заплата в Разградско е почти 1000 лева?

През второто тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата в Разградско нараства с 17.9% спрямо същия период на 2017 г. и достига 989 лв. Спрямо предходното тримесечие увеличението е с 8.7%. В обществения сектор получават средно 946 лв., а в частния – 1007 лв. Това съобщиха от разградския офис на Националния статистически институт.
Най-високо средно месечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2018 г. са получили наетите в дейностите „Култура, спорт и развлечения”, „Операции с недвижими имоти” и „Селско, горско и рибно стопанство“.
По размер на средната заплата, през второто тримесечие на 2018 г., област Разград е на 7-мо място сред областите в страната. Най-високо е заплащането в областите София (столица) – 1518 лв., София – 1118 лв. и Стара Загора – 1101 лв., а най-ниско в Благоевград – 743 лв., Видин – 747 лв. и Кюстендил – 789 лв.
По предварителни данни на Националния статистически институт, работещите в Разградска област към края на месец юни 2018 г. са 26 600 души. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица се увеличават с 2.3%, а в сравнение със същия период на предходната година е регистрирано намаление с 2.4%.
Наетите лица в обществения сектор са 7900, а в частния – 18 700. Спрямо края на март 2018 г. наетите лица в обществения сектор намаляват с 0.4%, а в частния сектор се увеличават с 3.5%. В сравнение със същия период на предходната година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 1.0%, а в частния сектор намаляват – с 3.8%.
Най-голям е относителният дял на работещите в ейностите „Преработваща промишленост” – 27.1%, „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 14.0% и „Селско, горско и рибно стопанство” – 11.0%.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.