Спряха строителството в къмпинг „Юг“

Регионалната инспекция по околната среда и водите в Бургас забрани днес строителните работи на къмпинг „Юг“. В заповедта за принудителната административна мярка експертите се позовават на чл. 123, във връзка с чл.121 и чл. 122 , ал. 2, т. 3 от Закона за биологичното разнообразие.
Заповедта на РИОСВ – Бургас е продиктувана и от факта, че са настъпили съществени промени в екологичното законодателство, изискващи разрешеното строителство да се извършва след процедура, съгласно чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие (предполагаща наличието на опасност от унищожаване и/или увреждане на най-близко разположената защитена зона, част от европейската мрежа „НАТУРА 2000″).
Мярката се налага до провеждане на процедура, съгласно Закона за биологичното разнообразие и приключването ѝ с окончателен акт. От РИОСВ – Бургас припомнят, че обжалването на заповедта за принудителната административна мярка не спира изпълнението й, позовавайки се на чл. 123, ал. 3 от Закона за биологичното разнообразие. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.