„Социални услуги“ – Кубрат кандидатстват по нов европейски проект

Предстои община Кубрат, в лицето на Общинско предприятие „Социални услуги“, да кандидатства по нов европейски проект. Ще бъде подадено проектно предложение за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура „Независим живот“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г. Ще бъде създаден нов център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в домашна среда. Срокът за тях е не по-малък от 6 месеца.
Тази процедура цели подобряване на качеството на живот и на достъпа до услуги за социално включване, допълва и надгражда процедура „Нови алтернативи“, чрез прилагането на широкоспектърен подход за децентрализирано предоставяне на общинско ниво на почасови услуги на хора с увреждания и възрастни хора, които имат затруднения в обслужването си.
Предложението на директора на ОП „Социални услуги“ Ахмед Камбер /на снимката/ бе прието на заседанието на Общинския съвет в Кубрат преди месец.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.