Секретарят на Комисията за борба с трафика на хора обвинен в корупция

Софийска градска прокуратура привлече като обвиняем Антоанета Василева – секретар на Национална комисия за борба с трафика на хора, за извършени две престъпления по служба (чл. 282 ал.1 от НК).
Василева е обвинена в това, че в периода от месец януари 2012 г. – месец декември 2013 г. в гр.София, в качеството си на длъжностно лице – секретар на Националната комисия за борба с трафика на хора, е превишила правата си и от това са настъпили немаловажни вредни последици. Без да е имала право, без да са й били възложени задължения от Председателя на Националната комисия за борба с трафика на хора и без да е проведена обществена поръчка по реда на ЗОП, Василева е сключила пряко договори със Сдружение „Равновесие“ и с Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“ . Договорите са за възлагане изпълнение на услуги в приюти за временно настаняване на жертви на трафик на хора в гр.Бургас и в гр. Варна. Престъплението е извършено с цел да се набавят за облаги за Сдружение „Равновесие“ гр.Бургас и Фондация „ЕС О ЕС-семейства в риск“ гр.Варна в размер на 200940.56(двеста хиляди деветстотин и четиридесет лева и 56 стотинки) лева.
Обвинението на Василева за второто престъпление е за това, че в периода от месец май 2013г.- месец декември 2013г. в гр.София, като длъжностно лице е превишила правата си и в нарушение на установения за това ред, сключила два анекса към Рамково споразумение , с цел да набави за себе си облага в размер на 3607.60/ три хиляди шестстотин и седем лева и 60 стотинки/ лева. От това деяние могат да настъпят немаловажни вредни последици .
На Антоанета Василева е взета мярка за неотклонение „Подписка“. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.