Самодейците от община Кубрат имат 284 участия за миналата година

На територията на община Кубрат функционират 15 читалища. Те активно работят за запазването на нематериалното културно наследство. За 2015 г. читалищните членове са 868.
Във всяко читалище има библиотека, като общия фонд е 136 418 тома книги. В сравнение с 2014 г. техният брой значително се е увеличил. Това е и в резултат на положителното отношение на хората от общината към даряването на книги. За пример в това отношение са жителите на Кубрат и селата Сеслав, Каменово, Божурово, Тертер и Медовене. Важен елемент е и абонирането за периодични издания. В Кубрат те са 19, Севар – 5, Бисерци – 4, Медовене – 3, Юпер – 2 и Мъдрево – 1. Но за съжаление в 9 библиотеки няма нито един абонамент.
IMG_6170Важна роля за съхраняването на автентичните фолклорни традиции и обичаи изпълняват самодейците от съставите и школите, създадени към културните институции. Броят на художествените състави е намалял с 3 и сега те са 46. Причина за това е демографският срив в общината.
През миналата година читалищните състави са участвали в 26 международни и национални изяви, в 13 регионални и в 19 местни. Общо те имат 284 участия в различни прояви. С различните форми на културно-информационни и художествено-творчески дейности читалищата проявяват специално отношение към хората с увреждания, към Дома за възрастни хора в с. Тертер, правят дарения за болни деца и други.
IMG_6178В общината има две читалища /в селата Юпер и Бисерци/, вписани в Националната представителна листа на нематериалното културно наследство „Живи човешки съкровища – България“. През 2015 г. читалището в с. Юпер стана инициатор и организатор на Първия национален фолклорен събор, в който участваха около 430 самодейци от страната. За четиринадесети път край с. Божурово се проведе традиционният фолклорен фестивал „Божурите“, в който взеха участие над 420 самодейци. А през месец юни в Кубрат се състоя първото издание на Националния фолклорен фествал за български народни хора, под наслов „Танцувай с Пагане“.

/e-Razgrad/
Светломир КИРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.