Разград няма да има омбудсман, реши Общинският съвет

Докладната записка на общинския съветник Цветан Йосифов за разкриване на длъжност “Обществен посредник” към Община Разград не можа да събере необходимото мнозинство на днешната сесия.
За предложението на Йосифов гласуваха 13 съветници, един бе против и 11 се въздържаха.
Преди да се стигне до този резултат, вносителят направи редица корекции в първоначалната си докладна, основно в предложения Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на община Разград. Според новите промени решението трябва да влезе в сила не от следващата година, а от 1 септември т.г. Освен това той предложи да има и заместник на омбудсмана, както и по-голямо възнаграждение от първоначално вписаното в документа.
Това предизвика допълнителни въпроси и становища, че тези корекции трябва да се подложат на ново обсъждане в постоянните комисии, тъй като са съществени. В крайна сметка за разкриването на длъжността гласуваха 18 съветници, един бе против и 9 се въздържаха, но за предложения Правилник само 14 бяха „за”, 1 против и 13 се въздържаха. Цялостно документът не получи необходимата подкрепа, за да бъде приет. Председателят на Общинския съвет Милена Цанева обясни отрицателния си вот, като заяви, че според нея предложението е в противоречие със закона и няма правно основание.

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.