Работодателски съюз поиска от президента вето на закона за горивата

Асоциацията на индустриалния капитал в България поиска от президента Румен Радев да наложи изцяло вето върху приетия Закон за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Според бизнес сдружението новите текстове ограничават пазара на горива само до големите търговци и предоставят явни възможности за осъществяване на репресивни мерки спрямо останалите.
Първият аргумент е, че се създават „ненужни и убиващи конкуренцията регулации“. Като такива се изброяват изискванията за минимален уставен капитал, „определени без законова, икономическа или каквато и да било друга логика и аргументация“. Асоциацията смята, че това ограничава достъпа до пазара на икономически субекти и особено на новосъздадени такива и се създава неравнопоставеност.
Другото изискване, срещу което протестира бизнес съюзът, е това за минимален капацитет на складовите стопанства, защото не е обусловено от „никакви законови и логически изисквания или търговски практики“. От асоциацията критикуват и предвидените нерационално големи санкции – конфискация на имущество без значение чия собственост е, което е грубо нарушение на член от Конституцията, според който частната собственост е неприкосновена. Друг текст, с който в асоциацията не са съгласни, е, че при нарушение на новоприетия закон от страна на наемател ще се конфискува имуществото на наемодателя му, без последният да има някаква вина.
От асоциацията напомнят, че за регистрация в новосъздадения от закона регистър е необходимо предоставянето на банкова гаранция за обезпечаване на бъдещи нарушения от субекта. Едновременно с това по сходен текст в закона за ДДС срещу България вече има започнала наказателна процедура. Освен това изискванията за минимален уставен капитал и минимален складов обем противоречат и на Закона за защита на конкуренцията, тъй като ограничават свободната конкуренция, смята асоциацията.
Бизнес организацията, която е една от четирите национално представителни, подчертава, че текстовете са приети без обществено обсъждане, и напомня, че държавата и понастоящем разполага с достатъчно механизми за контролиране на участниците в пазара на горива
Dnevnik.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.