Първи сме в света по смъртност

Смъртността у нас е 15,1 промила. По този показател сме първи в света.
Това заяви в студиото на БНТ акад. Петър Иванов, директор на Демографския институт. Той посочи, че сме на първо място, а не на трето, както бе обявено, след Украйна и Лесото, защото у нас няма война.
108 952 души са починали през 2014 г., което е над 4500 души повече спрямо 2013 г.
Според акад. Иванов грешно се интерпретира статистиката и по отношение на раждаемостта. Цифрите показват, че най-много са новородените в София, Пловдив и Варна, но според акад. Иванов в морската столица за поредна година се наблюдава намаляване на раждаемостта.
Тенденцията занапред е мрачна, каза той и прогнозира, че с 30 % ще намалее населението у нас до 2050 г.
Продължава процесът на остаряване на населението. Процесът на остаряване е по-силно изразен сред жените отколкото сред мъжете. Относителният дял на жените на възраст над 65 години е 23.6%, а на мъжете – 16.6%. Тази разлика се дължи на по-високата смъртност сред мъжете и като следствие от нея – на по-ниската средна продължителност на живота при тях, се посочва в анализа на НСИ.
Броят на умрелите през 2014 г. е 108 952 души, а коефициентът на обща смъртност – 15.1‰. Спрямо предходната година броят на умрелите се увеличава с 4 607 случая, или с 4.4%. Нивото на общата смъртност продължава да е твърде високо, констатира статистиката.
Смъртността сред мъжете (16.1‰) продължава да бъде по-висока в сравнение със смъртността сред жените (14.1‰). През 2014 г. на 1 000 жени умират 1 082 мъже. Продължават и силно изразените различия в смъртността сред градското и селското население. Коефициентът на смъртност е по-висок в селата (21.6‰) отколкото в градовете (12.7‰).
Общо за ЕС коефициентът на смъртност през 2013 г. е 9.9‰. Равнището на общата смъртност на населението в България е най-високо сред европейските страни.
С най-ниска смъртност са Ирландия – 6.4‰, и Кипър – 6.0‰. В Люксембург, Малта, Испания, Нидерландия и Франция коефи- циентът на смъртност е под 9.0‰. Освен в Бъл- гария значително по-висока от средната за ЕС-28 е стойността на този показател само в Латвия – 14.3‰, и Литва – 14.0‰. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.