Птичи грип натръшкал пеликаните в „Сребърна”

Птичи грип е причинил смъртта на 21-те къдроглави пеликана в резервата „Сребърна“. Агенцията за безопасност на храните въвежда ограничителни мерки.
В началото на седмицата за един ден бяха открити 21 мъртви пеликана в резервата.
Направени проби за изследвания на два от тях са дали положителен резултат за наличие на птичи грип, съобщиха от Българска агенция за безопасност на храните (БАБХ).
Издадена е заповед на изпълнителния директор за определяне на 3-километрова предпазна и 10-илометрова наблюдавана зона.
В предпазната зона се включват териториите на природен резерват Сребърна и с. Сребърна.
10-километровата наблюдавана зона около огнището обхваща селата Ветрен, Айдемир и Полковник Ламбриново и град Ситово и селата Попина и Поляна от Община Ситово, Област Силистра.
В 3-километровата предпазна зона попада една ферма за бройлери, която към момента е празна. Всички останали птицевъдни обекти в двете зони са от тип „заден двор“ и птиците в тях се отглеждат единствено за лична консумация.
В наблюдаваната и предпазната зона се забранява преместването и транспортирането на домашни птици или на други птици, освен в случаите на транзитно превозване през зоната без разтоварване или спиране. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.