Професионалната гимназия в Кубрат става общинска

Професионалната гимназия в Кубрат става общинска. Решението бе взето на поредното редовно заседание на Общинския съвет. На него бяха разгледани и приети 13 докладни записки. Преди това бе съобщено, че деветте общински съветници от ДПС сформират група, с председател и говорител д-р Ибрахим Яхов.
Приети бяха Общински план за младежта за 2016 г., в изпълнение на Националната стратегия за младежта /2012 – 2020 г./ и Програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на община Кубрат за периода 2016-2020 г.
Утвърден бе списък на общинските жилища по своето предназначение. Решено бе в с. Мъдрево клубът на пенсионера да се настани в ново помещение под наем. За пълномощен и заместник-пълномощен представител на община Кубрат в Общото събрание на Асоциация „Общински гори“ бяха определени съответно д-р Хюсеин Карасюлейман – председател на общинския съвет и инж. Хасан Хасанов – управител на „Кубратска гора“ ЕООД.
Общинските съветници изразиха подкрепа за кандидатстване на църквата „Св. Димитрий Солунски“ в с. Равно с проект „Ремонт, реставрация и възстановяване на храма и прилежащите му пространства“, с максимална стойност до 400 000 евро, пред Държавен фонд „Земеделие“.
На края бе одобрена бюджетната прогноза на община Кубрат за периода 2017 – 2019 г. на постъпленията от местни приходи и на разходите от местни дейности.
/e-Razgrad/
Светломир КИРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.