Прокуратурата ще търси кой трови въздуха в Разград и водите на Лом-а

Районната прокуратура в Разград се е сезирала от публикации в медии за неприятни миризми и образува досъдебно производство за замърсяването на въздуха в Разград и водите на река Бели Лом през периода от 7 октомври 2015 г. до 3 ноември 2016 год.
Преди това прокуратурата е разпоредила проверка на Областната дирекция на МВР в Разград. В нея участвали и експерти от РИОСВ в Русе, Басейновата дирекция „Дунавски район“ в Плевен и Регионалната здравна инспекция, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – Варна.
Извършени били проверки в точката на заустване на отпадни води от пречиствателната станция на „Биовет“ АД – клон Разград, на 19 и 20 октомври 2016 г. в различни времеви интервали. Експертите заедно с представители на община Разград установили, че в река Бели Лом изтича вода с жълт цвят и пяна след точката на заустване, както и миризма на сероводород вследствие на гнилостни процеси. Миризмата на сероводород била усетена и в района на село Гецово, на разстояние около 400 метра след заустването на водите от пречиствателната станция на завода, в който се произвеждат лекарствени вещества и субстанции за ветеринарната индустрия.
Съставени били три акта за административно нарушение за отчетените отклонения от нормите на пределно допустимите нива на сероводород, както и на намаленото количество на разтворен кислород в биологичното стъпало на пречиствателната станция на „Биовет“ АД, което представлява нарушение на Закона за водите. В актовете били констатирани подправени данни и информация за стойностите на разтворения кислород, които се разминавали с отчетените стойности при проверката, неработеща аерационната система към биологичното стъпало на пречиствателната станция, което пречи да постъпва кислород във водата в биобасейните, с което се обясняват ниските стойности на кислород там.
Извършени са и три проверки по жалби на стотици хора, живеещи в кв. „Лудогорие“ в Разград, в периода от 7 до 9 септември 2016 г. за наличие на непоносима задушлива миризма на сероводород с мобилна автоматична станция, базирана в детска градина и в западната промишлена зона на кв. „Лудогорие“. Констатирани били отклонения само за показателя сероводород, като от регистрираните 48 стойности 7 са били с превишавания над допустимите. Еднократно стойността на сероводорода надхвърляла шест пъти нормата в един от дните на проверката и измерванията.
В доклада си по разпоредената проверка здравните експерти посочили, че измерената концентрация не предизвиква негативни здравни ефекти, но при продължително излагане на завишени концентрации на сероводород във въздуха може да доведе до нарастване на болестите на дихателната система сред населението в Разградска област. Поради липсата на постоянен мониторинг на концентрациите на сероводород, експертите не се ангажирали със заключение за опасността на населението, но не го изключват.
Проверени са и съоръженията на градската пречиствателна станция в Разград, но там не са регистрирани отклонения. Образуваното досъдебно производство от Районната прокуратура в Разград ще установи виновника за замърсяванията на въздуха и водите на река Бели Лом, пише още в съобщението до медиите на Апелативната прокуратура..

/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.