Проект вкарва темата за домашното насилие в училище

Сдружение „Център на НПО“ в Разград представи проект „Агресия, тормоз, насилие…в нашето училище?”. Той е с продължителност 6 месеца и се финансира от Министерството на правосъдието.
Основната цел на проекта е училището да бъде въвлечено в проблема за домашното насилие чрез създаване на програми за деца и младежи за превенция на домашното насилие; намаляване на агресията и тормоза в училище, като важна част от процеса на генерална превенция и подкрепа за жертвите на домашно насилие.
Проектът е иновативен, защото подготвя децата да разпознават домашното насилие и да се справят с агресията и гнева, родени от този вид посегателства. Екипът активно ще развива мобилната работа и ще провежда консултации в различни населени места, включително малки и отдалечени села в седемте общини на Лудогорието. Ще бъдат използвани интерактивни методи (дискусии, театрали постановки, игри), чрез които да се представи различно „домашно насилие”.
Учителите, педагогическият съветник, училищният психолог, медицинският специалист в училище са значими фигури в живота на децата. Те могат да забележат дори невидимите следи на проявеното домашно насилие, смятат авторите на проекта.
Според тях в процеса на превенция на домашното насилие ключово значение има активността на институциите, проявената съпричастност и отзивчивост. И е нужно да бъдат изработени ефективни механизми те да оказват необходимата подкрепа и професионална помощ на пострадалите.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.