Приемат документи за личен асистент

Регионална дирекция „Социално подпомагане“-Разград стартира проект „Нови възможности за грижа“. Документи от кандидат-потребители и желаещида бъдат лични асистенти се приемат от днес до 9 април в общинските администрации в Лудогорието.
Целта на проекта е намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи и подобряване качеството на живот на деца, хора с увреждания и възрастни болни лица, както и преодоляване на последиците от социалното изключване и бедността.
Целевите групи са: хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване; хора над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване; семейства на деца с увреждания; самотно живеещи тежко болни лица.
За лични асистенти могат да кандидатстват лица в трудоспособна възраст, отговарящи на следните изисквания: безработни лица; трудово заети лица: наети или самонаети, които могат да извършват допълнителен почасов труд; неактивни лица /студенти или придобили пенсия за ранно пенсиониране – в трудоспособна възраст/.
В рамките на проекта ще се извърши оценка на потребностите на подалите заявления лица с увреждания, въз основа на която ще се формира индивидуален бюджет за ползване на услугата и ще се извърши подбор на най–нуждаещите се потребители. Индивидуалните оценки на потребностите на кандидат-потребителите на услугата ще се извършват в дома им от служители на дирекциите „Социално подпомагане”.
Продължителността на проекта „Нови възможности за грижа“ е 13 месеца, като дейностите следва да приключат до април 2016 г.
Чрез дейностите по проекта „Нови възможности за грижа“ ще се подобри достъпът не само до основни социални, но и до здравни услуги и ще се постигане независимост и социална интеграция на хората с увреждания и възрастните хора. Чрез предоставяне на интегрирани социални и здравни услуги ще се гарантира по-добро качество на живот, независимост и достойнство на потребителите, уверяват от РД „Социално подпомагане“ – Разград.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.