През 2016 г. държавният дълг се е увеличил с 2,1238 млрд. евро

Дългът на страната ни се е увеличил с 2,1238 млрд. евро до 13,7619 млрд. евро през 2016 г., отчете Министерството на финансите (МФ).

Спрямо ноември дългът нараства с 557, 8 млн. евро.

Вътрешните задължения през последния месец на миналата година са в размер на 3,4895 млрд. евро, а външните – 10,2724 млрд. евро.

През 2016 г. вътрешният дълг се е свил с 189,9 млн. евро, докато външният дълг е нараснал с 2,3137 млрд. евро. От финансовото министерство уточняват, че основна причина за увеличаването на външния дълг през 2016 г. е успешното емитиране на нови еврооблигации през март 2016 г. за 1,994 млрд. евро.

В края на отчетния период (31 декември 2016 г.) делът на дълга на подсектор „Централно управление“ към брутния вътрешен продукт (БВП) нараства до 29,4% спрямо 25,7% в края на 2015 г., като делът на вътрешния дълг е 7,4%, а на външния дълг – 22,0%.

Министерството на финансите отбелязва, че валутната структура на дълга към края на декември се разпределя както следва: 79,9% в евро, 19,4% в левове, 0,2% в щатски долари и 0,5% в други валути.
Cross.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.