Представиха нови схеми за разкриване на нови работни места

Областният информационен център /ОИЦ/ ‒ Разград проведе информационна среща с работодатели, представители на подпомагащи бизнеса организации, центрове за професионално обучение, общини, социални партньори, неправителствени организации и медии, на която представи двете отворени схеми за подбор на проекти „Ново работно място 2015” и „Активни” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.
Схемата „Ново работно място 2015” предоставя възможност на фирмите да разкриват нови работни места за безработни и неактивни лица, както и да се комбинират мерки за обучения, включително и на работното място. Допустими кандидати са микро, малки, средни и големи предприятия. Минималният размер на Безвъзмездната финансова помощ за индивидуален проект е 50 000 лeва, а максималният ‒ 391 166 лева. Мярката е за безработни с ниска степен на образование, неактивни лица с увреждания; безработни лица на възраст над 54 г. и безработни младежи до 29 г. включително.
Крайният срок за подаване на проектните предложения по схемата е 14 септември 2015 г.
Възможните кандидати по схемата „Активни” са неправителствени организации; организации, предоставящи посреднически услуги на пазара на труда; центрове за информация и професионално ориентиране; центрове за професионално обучение; социални партньори, общини или райони на общини и работодатели. Тази мярка е за икономически неактивни младежи на възраст от 15 до 29 години, които не са в процес на образование или обучение и не са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.
Минималният праг за индивидуален проект е 200 000 лева, а максималният ‒ 391 600 лева.
Крайният срок за подаване на проектните предложения е 31 август 2015 г.
Проектните предложения и по двете процедури се подават само по електронен път. А допълнителна информация може да бъде п олучена в офиса на ОИЦ – Разград.
/e-Razgrad/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.