Повече от 33% от учениците напускат училище, защото семействата им емигрират

Повече от една трета от учениците напускат образователната система, защото семействата им заминават в чужбина. Това е изводът за състоянието на образователната система за периода от 2012 до 2014 година, направен след проверка на Сметната палата. Одиторите са установили намаляващ и застаряващ брой и на учителите.
Като сериозен проблем пред образователната ни система експертите от Сметната палата са установили слетите и маломерните паралелки. Учениците, които попаднат в такъв клас, често не получават достатъчно добро образование. Освен това разходите за поддържането на подобни паралелки са много неефективни. Това са обикновено паралелки в малките населени места, за които са характерни все по-сериозното застаряване на населението и обезлюдяването. Една от причините за обезлюдяването е миграцията на хората.
Много семейства избират да заминат за Западна Европа и САЩ, заради което образователната система са напуснали повече от 34 % от учениците. Заради нежелание да продължат образованието си училище са напуснали около 18 на сто от учениците. Все повече се задълбочава проблемът с намаляването на броя на младите учители. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.