Очакват се повишения на речните нива в по-голямата част от страната

Днес и утре се очакват повишения на речните нива в по-голямата част от страната, в резултат на повишената почвена влага, частичното снеготопене и прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг. Това съобщи на сайта си МОСВ.
Водните количества в реките в почти цялата страната са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. Възможни са локални наводнения. С повишено внимание се следят водосборите на реките Марица и Арда.
Повишения на водните нива се очакват в горните и средни течения на реките Лом, Цибрица, Огоста, Искър, Вит, Осъм, Янтра, Русенски Лом, в горните течения на реките Голяма Камчия и Луда Камчия, в горното и средно течение на Тунджа, в Марица и притоците й, в горното и средно течение на Арда и притоците й, в
Бяла, във водосбора на Струма и реките от средната и долна част на водосбора на Места.
Нивото на река Тунджа при Елхово е над оранжевия праг (риск за тревога), като ще продължи плавно да се понижава, но ще остане над оранжевия праг. Нивото на Тунджа при гр. Ямбол е под оранжевия праг и плавно ще продължи да се понижава, като през следващите дни ще се задържи над жълтия праг.
По данни и прогнози на НИМХ-БАН днес до обяд в Източна България все още ще превалява дъжд, но в процес на спиране. След обяд не се очакват валежи.
Утре ще е без валежи. В понеделник се очакват изолирани слаби валежи, с очаквани количества от 1 до 3 л/кв.м. /КРОСС/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.